Trang tin Tuyển dụng
 
 
 
 
Thông báo tuyển dụng bổ sung
Ngày đăng: 01/12/2017       Số lượt xem: 3935       Người đăng: admin
 

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Thông tin chi tiết:

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Người đăng ký dự tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng; Phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt;

- Có văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí việc làm và ngành dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

 

          2.1. Số lượng cần tuyển dụng (bổ sung):

          Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông: 01 biên chế tự lo lương.

 

          2.2. Yêu cầu điều kiện và chuyên ngành tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển có văn bằng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ (Hệ chính quy) phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên. Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn đăng ký tuyển dụng. Cụ thể:

 

TT

Ngạch

tuyển dụng

Mã số

Tên

chuyên ngành

Số lượng

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Nơi làm việc

1

Nghiên cứu viện (Hạng III)

V.05.01.03

Quản lý kinh tế

01

Thạc sỹ

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông

 

III. MÔN THI TUYỂN DỤNG

 

          3.1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

 

TT

Môn thi

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian thi (phút)

Thang điểm 100; hệ số

Ghi chú

1

Kiến thức chung

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Viết

120

1

Tính điểm

2

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm

Viết

180

1

Tính điểm

Vấn đáp

30

2

Tính điểm

3

Tin học

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT)

Trắc nghiệm

30

1

Điều kiện

4

Ngoại ngữ

Trình độ A2 (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT)

Viết – Trắc nghiệm

60

1

Điều kiện

 

3.2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học được quy định tại Điều 8, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ

 

1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 

 

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

 

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY ĐỊNH THI TUYỂN

 

5.1. Thời gian hướng dẫn thi tuyển

Từ 8h30 - 11h30 ngày 19/12/2017

 

5.2. Thời gian thi tuyển

Dự kiến thi trong 02  ngày, từ 30 - 31/12/2017. Lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ít nhất 15 ngày trên các trang Website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

 

5.3. Địa điểm hướng dẫn và tổ chức thi tuyển: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

 

VI. HỒ SƠ  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh.

- Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định của Nhà nước tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

- Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có).

- 02 ảnh 4x6 cm.

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 25cm x 35 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng thi tuyển (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

 

6.2. Lệ phí tuyển dụng

- Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng là: 500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

 

6.3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

 

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 28/11/2017 đến ngày 18/12/2017 (trong giờ hành chính).

 

- Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

Phòng Tổ chức- Hành chính, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; Điện thoại: 0223.716463, 0223.716394; Website: http://www.fcri.com.vn

 

Lưu ý:

- Người dự thi tuyển phải đăng ký cụ thể môn chuyên môn dự thi và nơi làm việc. 

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển theo kế hoạch và địa điểm nêu trên, Hội đồng thi tuyển không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

 

 

 

Phụ lục I. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Theo quy định tại Thông tư s 15/2012/TT-BNV

ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            ………….., ngày     tháng     năm 20….

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ……………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm chuyên ngành: ..................................; nơi làm việc:........................... (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Phụ lục II: Mẫu lý lịch

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Họ và tên: ................................................................... Nam, Nữ ...........

Sinh ngày .................... tháng ....................... năm ......................... Nơi sinh .................

Nguyên quán: ......................................................... Dân tộc:.  ........... Tôn giáo: ............ Trình độ văn hóa   ...... Trình độ ngoại ngữ: ...... Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:...........

Tình trạng sức khỏe hiện nay: ........

Kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ..................... tháng ............. năm................ Nơi kết nạp:................................................................

Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày................... tháng ............... năm ........................ Ngày nhập ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam (Thanh niên xung phong): .......

Ngày xuất ngũ:.............................................. Lý do: .........................................

 HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên Bố:................................ Tuổi:......................Nghề Nghiệp:............................

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):............ ............................. Chỗ ở hiện nay: .............................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

 

Họ và tên Mẹ: ................................................. Tuổi: ........................................

Nghề nghiệp:................................................ Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác): ............................................................... ...........

Chỗ ở hiện nay: ............................... Địa chỉ liên hệ: .....................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(ghi rõ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

 Họ và tên vợ hoặc chồng: ...................... Tuổi: ................. Nghề nghiệp:............. Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):....................................... Địa  chỉ liên hệ: ...........................................

HỌ VÀ TÊN CÁC CON

(ghi rõ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

 

Từ tháng năm

đến tháng năm

 

Làm công tác gì

Ở đâu

Giữ chức vụ gì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỜNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: ......................................................................

Kỷ luật:...........................................................................................................

 

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn./.

 

 

    Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị,                          .., ngày         tháng       n ăm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân, xã phương, thị trấn                         Người khai                                                                                     

      (Ký và ghi rõ tên, đóng dấu)                                                  ( Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Thông báo tuyển dụng (Viện NC Ngô)    (14/10/2019 | 4784)
     Thông báo tuyển dụng (Viện BVTV)    (23/09/2019 | 1727)
     Thông báo tuyển dụng    (12/09/2019 | 5109)
     Thông báo tuyển dụng    (12/09/2019 | 7485)
     Tuyển dụng chuyên gia    (17/12/2018 | 5652)


  :: TIN MỚI NHẤT
Giá thanh long, dưa hấu tăng trở lại
Phát triển giống bông mới có hạt ăn được, không chứa độc tố
Chương trình học bổng Tiến sỹ trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn cầu về phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp (NZ-GRADS)
Giống thanh long ruột tím hồng LĐ5
Chương trình làm việc của GĐ Nguyễn Hồng Sơn

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Sống khỏe nhờ rau sạch
Chương trình Nhà khoa học tài năng trẻ (thông báo số 2)
Chuyện mới Tết này, hoa lan Việt không thua kém sản phẩm nhập ngoại
'Giải độc' cho cây bị nhiễm mặn
Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thăm quan và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.