Tin tức > Trang tin Việt Nam - Đất nước - Con người
 
 
 
 
Lục thập hoa giáp là gì? Cách tính năm, tháng, ngày, giờ theo can chi.
Ngày đăng: 03/10/2011       Số lượt xem: 6090       Người đăng: admin
 
Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi thành hệ 60 Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quí) nên gọi là lục thập hoa giáp. Năm: Hết một vòng 60 năm từ giáp tý đến quí hợi. Từ năm thứ 61 trở lại giáp tý, năm thứ 121,181 ... cũng trở lại giáp tý. Đó là một điều trở ngại cho việc nghiên cứu sử, nếu không ghi chiều vua nào thì rất khó xác định. Một gia đình có ông và cháu cùng một tuổi, có khi tính tuổi cháu nhiều hơn tuổi ông, vậy nên khi tình thành dương lịch cần phải chú ý cộng trừ bội số của 60. Con số cuối cùng của năm dương lịch ứng với các can: 0: canh (ví dụ canh tý 1780) 2: nhâm 3: quí 4: giáp 5; ất (ví dụ ất dậu 1945) 6: bính 7: đinh 8: mậu 9: Kỷ Bảng tính đổi năm lịch can chi thành năm dương lịch Cách tính: Cộng hoặc trừ bội số 60 còn dư bao nhiêu, đối chiếu bảng dưới đây sẽ biết năm Can- Chi Chi/ can giáp ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quí Tý 04 16 28 40 52 Sửu 05 17 29 41 53 Dần 54 06 18 30 42 Mão 55 07 19 31 43 Thìn 44 56 08 20 32 Tỵ 45 57 09 21 33 Ngọ 34 46 58 10 22 Mùi 35 47 59 11 23 Thân 24 36 48 00 12 Dậu 25 37 49 01 13 Tuất 14 26 38 50 02 Hợi 15 27 39 51 03 Tháng: Tháng giêng âm lịch luôn luôn là tháng dần, tháng hai là mão, cứ tuân theo thứ tự đó đến tháng 11 là tý, tháng chạp là Sửu (12 tháng ứng với 12 chi). Tháng giêng của năm có hàng can giáp hoặc kỷ (ví dụ năm giáp tý, kỷ hợi) là tháng bính dần. Tháng giêng của năm có hàng can bính, tân là tháng canh dần Tháng giêng của năm có hàng can đinh, nhâm là tháng nhâm dần. Tháng giêng của năm có hàng can mậu quí là tháng giáp dần Trường hợp năm có tháng nhuận thì cứ theo tháng chính (không đổi). Ngày: ngày âm lịch và ngày can chi chênh lệch nhau rất khó xác định. vị âm lịch trong 19 năm có 7 tháng nhuận, lại có tháng đủ 30 ngày tháng thiếu29 ngày theo trình tự không nhất định, nên tính ngày can chi theo dương lịch dễ hơn (xem bảng cách đổi ngày can chi sang ngày dương lịch). Giờ: một ngày đem có 24 giờ nhưng theo can chi chỉ có 12 giờ. Giờ tý (chính tý lúc 0 giờ). Giờ ngọ (chính ngọ lúc 12 giờ trưa). Ban ngày tính giờ dần (tức 4 giờ sáng) đến giờ thân lúc 4 giờ chiều. Ban đêm tính từ giờ dậu đến hết giờ sửu. Nếu theo lịch can thì bắt đầu từ 23 giờ 30 phút đã sang giờ tý của ngày hôm sau. Kết hợp Lục thập hoa giáp với Âm Dương ngũ hành để tính tuổi xung khắc với ngày, tháng, năm can chi định chọn: Tương xung: Có Lục xung hàng chi: - Tý xung ngọ - Sửu xung Mùi - Dần xung Thân - Mão xung Dậu - Thìn xung Tuất - Tị Xung Hợi Và tứ xung hàng can: - Giáp xung canh, - ất xung tân, - bính xung nhâm, - đinh xung quí, (mậu kỷ không xung). Nhưng khi kết hợp lục thập hoa giáp theo hệ số 60, có 5 lần hàng chi (12) gặp 6 hàng can (10), quy vào ngũ hành tính tương sinh tương khắc thì có 1 lần tương hoà, 2 lần tương sinh, chỉ còn lại 2 lần xung khắc (hàng chi). Thí dụ: Tính xem ngày (hoặc tháng, hoặc năm) giáp tý xung khắc với tuổi nào? Tính hàng chi: tý xung ngọ, vậy giáp tý (xung với giáp ngọ, canh ngọ, bính ngọ, nhâm ngọ, và mậu ngọ) Xem bảng "Kết hợp Lục thập hoa giáp với Ngũ hành" ta thấy: Giáp tý thuộc kim: Giáp ngọ thuộc kim vì thế tương hoà. Canh ngọ thuộc thổ, bính ngọ thuộc thuỷ vì thế đều tương sinh chỉ có nhâm ngọ thuộc mộc, mậu ngọ thuộc hoả là tương khắc. Tính hàng can: Giáp xung canh. Giáp tý thuộc kim: Canh tuất, canh thìn đều thuộc kim vì thế tương hoà Canh tý, canh ngọ đều thuộc thổ đều tương sinh Chỉ có canh Dần và canh thân thuộc mộc là tương khắc. Vậy ngày (hoặc tháng năm), giáp tý chỉ có 4 tuổi xung khắc là nhâm ngọ, mậu ngọ, canh dần, canh thân: Tương hình: Theo hàng chi có : - tý và mão (một dương, một âm điều hoà nhau). - Tỵ và dần thân (tị âm điều hoà được với dần thân dương, chỉ còn dần và thân tương hình nhau, nhưng đã tính ở lục xung ). Theo luật điều hoà âm dương, chỉ khắc nhau trong trường hợp cả hai đều âm hoặc cả hai đều dương. Vì vậy chỉ còn lại 2 trường hợp tự hình nhau: Thìn với thìn, ngọ với ngọ. Tương hại: cũng là xấu. có 6 cặp tương hại nhau: Tý và mùi, sửu và ngọ, dần và tị, mão và thìn, thân và hợi, dậu và tuất. Nhưng khi kết hợp với can chi, theo luật âm dương, tự triệt tiêu. -Tóm lại: Tính cả xung, khắc, hình, hại, trong số 60 can chi, chỉ có 2-4 ngày không hợp mệnh thôi, hơn nữa còn tuỳ theo mức độ xung khắc mạnh hay yếu (tuỳ theo bản mệnh). Bảng đối chiếu Lục thập hoa giáp ngũ hành và cách tính tuổi xung khắc Số Ngày tháng năm Ngũ hành Tuổi xung khắc 1 Giáp tý Vàng trong biển (Kim) mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần, canh thân 2 ất sửu Kỷ mùi, quí mùi, tân mão, tân dậu 3 Bính dần Lửa trong lò (Hoả) Giáp thân, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn 4 Đinh mão ất dậu, quí dậu, quí tị, quí hợi 5 Mậu thìn Gỗ trong rừng (Mộc) Canh tuất, bính tuất 6 Kỷ tị Tân hợi, đinh hợi 7 Canh ngọ Đất ven đường (Thổ) Nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần 8 Tân mùi Quí sửu, đinh sửu, ất dậu, ất mão 9 Nhâm thân Sắt đầu kiếm (Kim) Bính dần, canh dần, bính thân 10 Quí dậu Đinh mão, tân mão, đinh dậu 11 Giáp tuất Lửa trên đỉnh núi (hoả) Nhâm thìn, canh thìn, canh tuất 12 ất hợi Quí tị, tân tị, tân hợi 13 Bính tý Nước dưới lạch (Thuỷ) Canh ngo, mậu ngọ 14 Đinh Sửu Tân mùi, kỷ mùi 15 Mậu dần Đất đầu thành (Thổ) Canh thân, giáp thân 16 Kỷ mão Tân dậu, ất dậu 17 Canh thìn Kim bạch lạp (Kim) Giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn 18 Tân tị ất hợi, kỷ hợi, ất tị 19 Nhâm ngọ Gỗ dương liễu (Mộc) Giáp tý, canh ty, bính tuất, bính thìn 20 Quí mùi ất sửu, tân sửu, đinh hợi, đinh tị 21 Giáp thân Nước trong khe (Thuỷ) Mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý 22 ất dậu Kỷ mão, đinh mão, tân mùi, tân sửu 23 Bính tuất Đất trên mái nhà (Thổ) Mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý 24 Đinh hợi Kỷ tị, quí tị, quí mùi, quí sửu 25 Mậu tý Lửa trong chớp (Hoả ) Bính ngọ, giáp ngọ 26 Kỷ sửu Đinh mùi, ất mui 27 Canh dần Gỗ tùng Bách (Mộc) Nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ 28 Tân mão Quí dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi 29 Nhâm thìn Nước giữa dòng (Thuỷ) Bính tuất, giáp tuât, bính dần 30 Quí tị Đinh hợi, ất hợi, đinh mão 31 Giáp ngọ Vàng trong cát (Kim) Mậu tý, nhâm tý, canh dần, nhâm dần 32 ất mùi Kỷ sửu, quí sửu, tân mão, tân dậu 33 Bính thân Lửa chân núi (Hoả) Giáp dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn 34 Đinh dậu ất mão, quí mão, quí tị, quí hợi 35 Mậu tuất Gỗ đồng bằng (Mộc) Canh thìn, bính thìn 36 Kỷ hợi Tân tị, đinh tị. 37 Canh tý Đất trên vách (Thổ) Nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần 38 Tân sửu Quí mùi, đinh mùi, ất dậu, ất mão 39 Nhâm dần Bạch kim (Kim) Canh thân, bính thân, bính dần 40 Quí mão Tân dậu, đinh dậu, đinh mão 41 Giáp thìn Lửa đèn (Hoả) Nhâm tuất, canh tuất, canh thìn 42 ất tị Quí hợi, tân hợi, tân tị 43 Bính ngọ Nước trên trời (thuỷ) Mậu tý, canh tý 44 Đinh Mùi Kỷ sửu, tân sửu 45 Mậu thân Đất vườn rộng (Thổ) Canh dần, giáp dần 46 Kỷ dậu Tân mão, ất mão 47 Canh Tuất Vàng trang sức (Kim) Giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất 48 Tân hợi ất tị, kỷ tị, ất hợi 49 Nhâm tý Gỗ dâu (Mộc) Giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn 50 Quí sửu ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ 51 Giáp dần Nước giữa khe lớn (Thuỷ) Mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tý 52 ất mão Kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu 53 Bính thìn Đất trong cát (Thổ) Mậu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm tý 54 Đinh tị Kỷ hợi, quí hợi, quí sửu, quí mùi 55 Mậu ngọ Lửa trên trời (Hoả) Bính tý, giáp tý 56 Kỷ mùi Đinh sửu, ất sửu 57 Canh Thân Gỗ thạch Lựu (Mộc) Nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ 58 Tân dậu Quí mão, kỷ mão, ất sửu, ất mùi 59 Nhâm tuất Nước giữa biển (Thuỷ) Bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần 60 Quý hợi Đinh tị, ất tị, đinh mão, đinh dậu
 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Cồn Cỏ - đảo nhỏ thanh bình giữa biển Đông    (15/08/2020 | 177)
     Chốn bình yên trong ngôi làng cổ ít người biết ở Hà Nội    (20/06/2020 | 359)
     Nét giao thoa giữa buôn và phố ở Buôn Ma Thuột    (11/04/2020 | 1041)
     Đồng Tháp: Lai Vung rực rỡ với cánh đồng hoa dừa cạn    (22/02/2020 | 838)
     Kỳ vĩ khu Cọc Chèo - Áng Dù (Quảng Ninh)    (14/12/2019 | 3789)


  :: TIN MỚI NHẤT
Quyết tâm tái cơ cấu nông nghiệp, trung du và miền núi sẽ giàu
Bệnh vi khuẩn vụ lúa thu đông, làm gì để quản lý hiệu quả?
Cần 10 hay 20 năm để mắc ca Việt Nam đứng đầu thế giới
Bơ booth giảm giá, nông dân rớt nước mắt
Nâng tầm giá trị cây ăn quả

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
Lúa hữu cơ được sản xuất như thế nào?
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 9-2019
Thành tựu đã đạt được
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.