Sản phẩm KHCN > Trang tin Kết quả NC khoa học
 
 
 
 
Kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật
Ngày đăng: 12/09/2014       Số lượt xem: 5270       Người đăng: admin
 

Kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật

 

 

TT

Tên bài

 

1

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÙA ĐẶC SẢN TÀI NGUYÊN ĐỤC CHO TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU

 

Trần Ngọc Thạch, Cao Văn Phụng, Huỳnh Văn Nghiệp, Hoàng Đình Định và Phạm Trung Kiên

Download

2

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN LÚA LAI Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

 

Lại Đình Hòe, Đặng Bá Đàn, Hồ Công Trực, Nguyễn Văn Năm và ctv.

Download

3

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA CHỊU HẠN, LÚA CẠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC Ở HAI HUYỆN HƯỚNG HOÁ VÀ ĐẮK RONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

 

ThS. Nguyễn Quang Hảo và các cộng sự

Download

4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CAO VÀ LÚA ĐẶC SẢN CHO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2009 - 2011

 

ThS. Đoàn Nhân Ái, ThS. Trần Thị Thúy Vân, ThS. Lê Hữu Tiến, KS. Phan Duy An, KS. Nguyễn Thành Luân

Download

5

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN

 

ThS. Lê Văn Vĩnh và các cộng sự

Download

6

SẢN XUẤT THỬ VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA OM5451 VÀ OM6600 TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Huỳnh Văn Nghiệp, Lê Văn Bảnh, Nguyễn Thị Dương, Đặng Thị Tho, Mai Nguyệt Lan, Trần Ngọc Hè, Nguyễn Định Yên, Châu Tấn Phát, Nguyễn Bảo Hộ, Đinh Thị Thùy Dương

Download

7

NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG NGÔ HÀNG HÓA CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TỈNH HÒA BÌNH

 

ThS. Nguyễn Văn Nhượng

Download

8

HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA ĐÔNG XUÂN Ở TÂY NGUYÊN BẰNG VIỆC THÂM CANH NGÔ LAI

 

Trần Kim Định, Nguyễn Hữu Để, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Cảnh Vinh, Bùi Xuân Mạnh

Download

9

SẢN XUẤT THỬ VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG NGÔ LAI LVN146 VÀ LVN68 CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2012

 

ThS. Đào Ngọc Ánh

Download

10

SẢN XUẤT THỬ GIỐNG NGÔ LAI LVN66 CHO TÂY NGUYÊN VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ NĂM 2011 - 2012

 

ThS. Đào Ngọc Ánh

Download

11

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP ĐỐI VỚI CÂY SẮN THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN VÀ ĐẤT ĐỒI GÒ Ở VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Hồ Sĩ Công, KS. Nguyễn Quốc Hải, KS. Nguyễn Thế Anh, KS. Nguyễn Văn Dương

Download

12

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH VÀ NHÂN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

 

TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, ThS. Cái Đình Hoài và ctv.

Download

14

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT LẠC GIỐNG VỤ THU ĐÔNG TRÊN ĐẤT GÒ ĐỒI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

TS. Hoàng Minh Tâm, ThS. Mạc Khánh Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, KS. Trương Thị Thuận, KS. Bùi Ngọc Thao, KS. Lê Thị Thanh Thủy

Download

15

NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT HOA CẮT CÀNH CHO CÁC GIỐNG HOA CÚC C05.1, C05.3 VÀ HOA ĐỒNG TIỀN G04.6, G04.7

 

ThS. Nguyễn Thế Nhuận

Download

16

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIÁ THỂ TRỒNG RAU, HOA, CÂY CẢNH TỪ VỎ CÀ PHÊ VÀ BÃ MÍA

 

Nguyễn Thái Huy, Nguyễn Mai Hương, Lê Thị Ngọc Thúy

Download

17

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THÂM CANH CÂY CHUỐI TIÊU HỒNG

 

Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị Thanh, Ngô Xuân Phong, Võ Văn Thắng, Đinh Thị Vân Lan

Download

18

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CANH TÁC TỔNG HỢP NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHUỐI MỐC Ở CÁC TỈNH DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

 

Hồ Huy Cường, Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Thị Dung, Phạm Tùng An, Đặng Văn Mỵ và ctv.

Download

19

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG MÍA SẠCH BỆNH THEO QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

 

TS. Hà Thị Thuý, ThS. Trần Thị Hạnh, Vũ Anh Tuấn, GS.TS. Đỗ Năng Vịnh

Download

21

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ THU HÁI ĐỂ CHẾ BIẾN CHÈ ÔLONG TỪ CÁC GIỐNG CHÈ MỚI

 

Đỗ Văn Ngọc, Nguyễn Thị Phúc, Đặng Văn Thư, Trần Xuân Hoàng

Download

22

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ SHAN THIÊN NHIÊN HOÀNG SU PHÌ

 

TS. Nguyễn Hữu La, TS. Nguyễn Thị Hồng Lam, KS. Nguyễn Thị Phúc, KS. Trần Quang Việt

Download

23

SẢN XUẤT THỬ, PHÁT TRIỂN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ SHAN MỚI CHO VÙNG MIẾN NÚI PHÍA BẮC

 

TS. Nguyễn Hữu La, TS. Nguyễn Thị Hồng Lam, ThS. Nguyễn Thị Kiều Ngọc, KS. Chử Ngọc Oánh

Download

24

HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG, TRỒNG MỚI VÀ PHÁT TRIỂN 2 GIỐNG CHÈ PH8, PH9 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 

TS. Nguyễn Thị Minh Phương, ThS. Đỗ Thị Việt Hà, KS. Nguyễn Thị Thuận

Download

25

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI TÂY BẮC

 

Vũ Hồng Tráng

Download

26

ÁP DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VỐI TẠI LÂM ĐỒNG

 

Nguyễn Văn Quảng, Lê Quang Tú, Nguyễn Mai Hương

Download

27

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP TIẾT KIỆM CHI PHÍ ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN

 

Trương Hồng, Đinh Thị Nhã Trúc, Nguyễn Xuân Hòa và ctv.

Download

28

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP TRONG TÁI CANH CÀ PHÊ VỐI Ở TÂY NGUYÊN

 

Chế Thị Đa, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lê Đăng Khoa, Nông Khánh Nương và ctv.

Download

29

HOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CAO SU CHỊU LẠNH VNg 77-2 VÀ VNg 77-4 Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 

TS. Nguyễn Văn Toàn

Download

30

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT THÂM CANH CÀ PHÊ CHÈ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT, HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT ĐỒI NÚI PHỦ QUỲ, NGHỆ AN

 

ThS. Bùi Văn Hùng, TS. Nguyễn Quốc Hiếu, ThS. Nguyễn Quang Huy, ThS. Phạm Duy Trình và các cộng sự

Download

31

NGHIÊN CỨU TRỒNG CÂY THỨC ĂN GIA SÚC TRÊN ĐẤT LÚA MỘT VỤ NĂNG SUẤT THẤP BẤP BÊNH VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 

Nguyễn Quang Tin

Download

32

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TÍNH THÍCH ỨNG CỦA 2 GIỐNG TẰM LAI LƯỠNG HỆ TỨ NGUYÊN GQ1235 VÀ GQ9312 Ở CÁC MÙA VỤ VÀ VÙNG SINH THÁI MIỀN BẮC - MIỀN TRUNG

 

Nguyễn Thị Đảm, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương

Download

33

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHẨN ĐOÁN VIRUS GÂY BỆNH LÙN SỌC ĐEN Ở VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

 

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

Download

34

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU PHAO ĐỤC BẸ (SÂU PHAO MỚI) HẠI LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Thị Lộc, Võ Thị Bích Chi, Trần Thị Bé Hồng, Nguyễn Thị Nhàn,

Nguyễn Thị Phương Chi và Nguyễn Thị Nghĩa

Download

35

PHÁT TRIỂN CHẾ PHẨM SINH HỌC NPV-Spl BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỂ PHÒNG TRỪ SÂU KHOANG

 

Lê Văn Trịnh, Nguyễn Thị Nga, Hà Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Như Quỳnh

Download

36

 TÍNH ĐA DẠNG, MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN VÀ VAI TRÒ THIÊN ĐỊCH CỦA CÁC LOÀI KIẾN TRÊN HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA MÀU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Ngô Lực Cường, Trần Lộc Thụy, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phan Thị Bền và Lê Thị Ngọc Hương

Download

37

KẾT QUẢ XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT THỬ GIỐNG LẠC MỚI TK10 NĂNG SUẤT CAO VÀ CHỐNG CHỊU BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN Ralstonia solanacearum Smith

 

ThS. Nguyễn Thị Vân, ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, PGS.TS. Nguyễn VănTuất, ThS. Lê Tuấn Tú, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng

Download

38

NGHIÊN CỨU VI KHUẨN, XẠ KHUẨN ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Fusarium oxysporum GÂY BỆNH HÉO VÀNG CÀ CHUA, DƯA CHUỘT

 

Lê Thu Hiền, Hà Minh Thanh, Vũ Phương Bình, Trần Ngọc Khánh và CS

Download

39

GIẢI MÃ TRÌNH TỰ GENE MÃ HÓA PROTEIN VỎ VI RÚT VÀNG XOĂN LÁ CÀ CHUA (TYLCV) Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM

 

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Thị Thu Hà, Bùi Thị Thu Ngân, Bùi Chí Bửu

Download

40

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ TRÊN MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN (CÂY CÓ MÚI, VÚ SỮA, SẦU RIÊNG VÀ ỔI) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Hiếu, Đặng Thị Kim Uyên, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Nguyễn Huy Cường, Đặng Thùy Linh

Download

41

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHỆN LÔNG NHUNG Eriophyes sp. (ACARINA: ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN

 

Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Dương Tuyến, Lương Thị Duyên, Nguyễn An Đệ,

Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Văn Hòa

Download

42

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC PHÒNG TRỪ NẤM GÂY BỆNH THỐI XÁM (Botrytis cinerea) VÀ BỆNH THÁN THƯ (Colletotrichum gloeosporioides) TRÊN MỘT SỐ LOẠI HOA, RAU, QUẢ

 

ThS. Đặng Đức Quyết

Download

43

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY HÀNH TÍM TỪ SẢN XUẤT TỚI BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH TẠI VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG

 

Nguyễn Thị Lộc, Trần Thị Bé Hồng, Võ Thị Bích Chi, Lê Quang Long, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Nghĩa và Nguyễn Thị Phương Chi

Download

44

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI VÀ THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY MÍA ĐƯỜNG Ở HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

 

Trần Thị Bé Hồng, Võ Thị Bích Chi, Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Xuân, Hồ Thanh Nhàn, Mai Thị Út Dứt và Nguyễn Thị Lộc

Download

45

 ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM “SOFRI-TRỪ KIẾN” TRÊN CÂY THANH LONG

 

Võ Hữu Thoại, Lê Quốc Điền, Huỳnh Thanh Lộc, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Minh Châu

Download

 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”    (12/08/2020 | 168)
     Nghiệm thu Đề tài: “Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng”    (10/08/2020 | 181)
     Khai thác và phát triển nguồn gen chè Shan Lũng Phìn - Hà Giang    (25/07/2020 | 222)
     Ứng dụng Khoa học Công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên    (04/05/2020 | 356)
     Lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và thiếu nước    (02/05/2020 | 324)


  :: TIN MỚI NHẤT
Quyết tâm tái cơ cấu nông nghiệp, trung du và miền núi sẽ giàu
Bệnh vi khuẩn vụ lúa thu đông, làm gì để quản lý hiệu quả?
Cần 10 hay 20 năm để mắc ca Việt Nam đứng đầu thế giới
Bơ booth giảm giá, nông dân rớt nước mắt
Nâng tầm giá trị cây ăn quả

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 9-2019
Lúa hữu cơ được sản xuất như thế nào?
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
Thành tựu đã đạt được
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.