Chương trình NC > Trang tin Hành chính
 
 
 
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014
Ngày đăng: 10/01/2014       Số lượt xem: 3035       Người đăng: admin
 
Hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác năm 2013 và Triển khai kế hoạch năm 2014. Đồng chí Nguyễn Văn Bộ, Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc VAAS, Đ/c Trịnh Khắc Quang, Phó Giám đốc VAAS, Đ/C Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Công đoàn VAAS đồng chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở chính của VAAS với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Ban; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; nữ công; Lãnh đạo các đơn vị và các phòng chức năng trực thuộc tại phía Bắc. Về phía điểm cầu thành Phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của lãnh đạo các Viện khu vực phía Nam: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Nghiên cứu mía đường do Đ/c Nguyễn Minh Châu – Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam chủ trì. Ở điểm cầu Quy Nhơn – Bình định do Đ/c Hoàng Minh Tâm, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ chủ trì. Đ/c Trịnh Khắc Quang – Phó giám đốc VAAS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả thay mặt Viện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 với các nội dung chính: 1. Kết quả hoạt động KHCN và điều hành năm 2013: + Công tác tổ chức cán bộ; + Công tác Khoa học &HTQT; + Công tác Đào tạo Sau đại học; + Công tác Tài chính; + Công tác thông tin, tuyên truyền; + Công tác Đảng, công đoàn và Đoàn thanh niên; + Các công tác khác (Thi đua khen thưởng và kỷ luật; Thanh tra pháp chế) + Đánh giá chung về công tác năm 2013: Những ưu điểm chính; Những tồn tại, yếu kém chính (tồn tại, nguyên nhân) 2. Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2014 3. Một số đề nghị: + Đối với các đơn vị + Đối với Bộ Nông nghiệp&PTNT Sau khi nghe báo cáo, đại biểu các đầu cầu đã thảo luận và góp ý bổ sung cho báo cáo. Đ/c: Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam góp ý – báo cáo cần bổ sung vào những điểm nổi bật mà các đơn vị thành viên đạt được trong năm qua như: Năm 2013, lần đầu Viện ra nhập các Hiệp hội và hoạt động rất tích cực. Công tác HTQT đạt được một số kết quả trong đưa các giống mới, thương mại hóa sản phẩm hoa quả (Thanh long ruột đỏ). Viện đã giúp các tỉnh phía Nam tổ chức các hội thi, lễ hội trái cây đạt kết quả tốt được các địa phương ghi nhận sự đóng góp của Viện. Đ/c Nguyễn Minh Châu cũng đưa ra các đề nghị đối với VAAS: Kinh phí đề tài nghiên cứu phát triển nhãn mới được cấp kinh phí năm 2013;Việc giao nhiệm vụ và cấp kinh phí các đề tài nghiên cứu còn thiếu cân đối giữa nhiệm vụ giao trực tiếp và đấu thầu, tuyển chọn do đó các đơn vị nghiên cứu chưa thực sự được chủ động trong định hướng nghiên cứu phù hợp với yêu cầu thực tế sản xuất (VD về vấn đề nghiên cứu sâu đục quả cây ăn trái). Khó khăn về thu nhập của cán bộ thấp, khó giữ được người giỏi dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám. Viện KHKTNLN Tây Nguyên (Đ/c Lê Ngọc Báu, Viện trưởng ): Viện đã biên soạn hoàn chỉnh Qui trình tái canh cà phê và các giáo trình Phát triển bền vững cây cà phê do Hà Lan hỗ trợ. Viện đã tổng kết công nghệ tưới tiết kiệm cho cà phê, tiết kiệm 20% nước, phân bón cho cây cà phê. Đã chọn tạo thành công các giống cà phê chính vụ và được Chủ tịch nước đánh giá rất cao. Vấn đề khó khăn và bất cập về thời gian cấp kinh phí cho các đề tài/dự án chậm so với tiến độ thực hiện gây khó khăn cho việc triển khai các thí nghiệm. Viện Nghiên cứu Ngô (đ/c Mai Xuân Triệu, Viện trưởng): Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo VAAS trong các chủ trương điều hành, tạo sự thống nhất và phát triển của VAAS. Viện đã đạt được thành tựu về giải pháp phát triển cây ngô vùng ngập nước. Đề nghị VAAS có kế hoạch tạo nguồn, tăng kinh phí cho nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu thường xuyên. Tăng cường đào tạo đội ngũ khuyến nông và chuyển giao TBKT và sản xuất. Đại diện Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư Quốc gia (đ/c Hạ Thúy Hạnh, PGĐTT): Cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của VAAS trong công tác khuyến nông. Đề nghị tăng cường sự hợp tác giữa VAAS và TT Khuyến nông, Khuyến ngư QG để tận dụng nguồn lực của mạng lưới cán bộ khuyến nông tại các địa phương, KN QG trong thực hiện 6 chương trình, dự án trong kế hoạch 2014-2016. Hoạt động HTQT ở VAAS rất mạnh mẽ, đề nghị VAAS bố trí cho các đoàn khách quốc tế đến thăm các mô hình khuyến nông của các địa phương để tăng cường HTQT. Đề nghị VAAS tăng cường, giúp đỡ phối hợp TT Khuyến nông, KNQG trong việc chuẩn hóa, biện soạn, phát hành các tài liệu khuyến nông . Viện KHKTNLN Miền núi phía Bắc (đ/c Nguyễn Văn Toàn, Viện trưởng): Đánh giá cao vai trò của VAAS trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của VAAS trong năm 2013. Đề nghị bổ sung thêm trong báo cáo tổng kết một số kết quả nghiên cứu của Viện như: Thành tựu trong liên kết nghiên cứu triển khai TBKT được các địa phương ghi nhận thông qua các khen thưởng đối với cán bộ nghiên cứu của Viện; Kết quả nghiên cứu đột biến, tạo dòng triển vọng cho cây dài ngày, cây chè đã đi vào sản xuất ổn định và ngày càng tăng giá thành sản phẩm. Đề nghị VAAS có kiến nghị với Bộ quan tâm đầu tư kinh phí cho các đề tài thường xuyên để làm nghiên cứu nền tảng chuẩn bị cho các chương trình trọng điểm và đề tài/DA quan trọng. Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Tuất, PGĐ phụ trách Khoa học&HTQT của VAAS chỉ đạo: Hiện tại VAAS có rất nhiều chương trình HTQT: với Hàn Quốc (KOPIA, APPACI), đặc biệt là nghiên cứu cây rau; với châu Phi; dự án xóa đói giảm nghèo CAPSA...Ngoài ra Bộ đã phê duyệt dự án tái canh cây cà phê bền vững do VAAS chủ trì và Viện KHKTNLN Tây Nguyên thực hiện chính. Đề nghị các đơn vị trực thuộc có kế hoạch xây dựng đề cương nghiên cứu. Năm 2014, VAAS sẽ triển khai việc sắp xếp tổ chức các công ty THHH nhà nước một thành viên trực thuộc theo qui định mới. Ngoài ra cũng rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, nhân lực của các đơn vị chuẩn bị tinh thần cho quá trình chuẩn bị thực hiện 115. Đề nghị các đơn vị có kế hoạch cụ thể chuẩn bị theo phân cấp chức năng nhiệm vụ mới của Bộ, tăng cường làm việc theo nhóm, tăng khả năng phản ứng nhanh với các nhiệm vụ được phân công thường xuyên và đột xuất. Đại diện Cục Bảo vệ thực vật (đ/c Ngô Tiến Dũng, Cục phó Cục BVTV): Đề nghị VAAS tăng cường phối hợp với Cục BVTV trong nghiên cứu cơ bản và điều tra thông tin tình hình sâu bệnh để có thể phản ứng nhanh, ứng phó kịp thời làm giảm thiệt hại của các dịch bệnh bùng phát. Khi nghiên cứu chọn tạo giống phải lưu ý yếu tố địa lý nhằm chọn tạo giống phục vụ đặc thù vùng miền. Viện Bảo vệ thực vật (đ/c Phạm Thị Vượng, Q.Viện trưởng viện BVTV): Đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học&HTQT của VAAS trong năm 2013, đề nghị bổ sung thêm kết quả nghiên cứu đánh giá sâu bệnh hại, đánh giá giống chống chịu đối với ngô, lúa... Viện KHKTNN Miền Nam (đ/c Ngô Quang Vinh, Phó phụ trách Viện): Năm 2013 Viện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Viện (tách bộ phận chăn nuôi về Viện Chăn nuôi) và bổ nhiệm Ban Giám đốc mới (Phó phụ trách Viện và 02 phó Viện trưởng mới cho Viện) do đó Viện gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên Ban GĐ và cán bộ của Viện đã cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Viện bổ sung vào báo cáo của VAAS về kết quả nghiên cứu năm 2013, Viện đã có 01 giống lúa được thương mại hóa sản phẩm, tăng nguồn kinh phí cho Viện. Viện cũng đã có kế hoạch nhân lực và xây dựng đề cương nghiên cứu để đáp ứng chương trình phát triển các cây trồng chính của ngành. Đề nghị VAAS khi ban hành các qui định, qui chế cần có thời gian thảo luận để các đơn vị được đóng góp ý kiến và thống nhất chung, đặc biệt là các qui định về tài chính. Mong muốn được VAAS giúp đỡ, tạo điều kiện và ủng hộ cho Viện phát triển các thế mạnh như khoai tây giống siêu nguyên chủng ở Đà Lạt, phát triển nấm ở Bảo Lộc... Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ (đ/c Hoàng Minh Tâm, Viện trưởng): Đề nghị bổ sung thêm các kết quả nghiên cứu của các Viện vùng. Đề nghị VAAS tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh phí của các Viện chuyên đề cho các viện vùng để tạo điều kiện cho các Viện vùng được tham gia vào các nghiên cứu chuyên sâu cho các đối tượng chuyên ngành. Đề nghị Vụ KHCN&MT và VAAS bố trí kinh phí xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn để Viện tu sửa hệ thống mương máng, tường rào bị hỏng do thiên tai năm 2013. Các văn bản về khoa học cần xử lý nhanh hơn để các Viện kịp thời thực hiện. Viện Lúa đồng bằng SCL (đ/c Lê Văn Bảnh, Viện trưởng): Năm 2013, tổng diện tích sản xuất không đổi nhưng diện tích vụ thu đông tăng 100.000 ha, năm 2014 Bộ NN&PTNT đang đề nghị giảm diện tích vụ thu đông, tuy nhiên giá trị sản phẩm cây trồng vụ thu đông đem lại cao, đồng thời thời tiết thuân lợi cho sản xuất nên đem lại hiệu quả cao. Đề nghị báo cáo tổng kết của VAAS tăng thêm hàm lượng khoa học (các kết quả nghiên cứu, thành tựu TBKT của các đơn vị) và quan tâm tăng nguồn kinh phí nghiên cứu cho Viện Lúa. Hoan nghênh hình thức giao ban trực tuyến tuy nhiên đề nghị VAAS đầu tư cải thiện hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến được hiện đại hơn. Cũng tại Hội nghị, các tập thể và các nhân thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các phanà thưởng cao qui vì đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ và đạt thành tích cao trong công tác năm 2013 như:Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bằng khen của Bộ trưởng; Cờ thi đua của Bộ….
 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2020 của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ    (01/03/2020 | 4675)
     Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thăm quan và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam    (17/02/2020 | 4640)
     Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam    (10/01/2020 | 2610)
     Lễ công bố Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức cấp phòng của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm    (03/10/2019 | 1232)
     Viện Môi trường Nông nghiệp: Quyết định thành lập Văn phòng Viện và Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Chánh Văn phòng    (19/09/2019 | 1752)


  :: TIN MỚI NHẤT
Chương trình làm việc của PGĐ Phạm Văn Toản
Sản phẩm OCOP Hà Nội: Nếp cái hoa vàng Thụy Lâm
Tạ ơn con sông giữa trưa nắng cháy Hampi
Hà Giang: Canh tác lúa - cá cho hiệu quả kinh tế cao
Đầu tư cải tiến công nghệ là giải pháp sống còn cho xuất khẩu

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có
Kỹ thuật trồng bắp, ngô
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
Bí quyết nấu canh giò heo khoai sọ cực ngon
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.