Chương trình NC > Trang tin Hành chính
 
 
 
 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch 2016 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2015
Ngày đăng: 08/01/2016       Số lượt xem: 2318       Người đăng: admin
 

Ngày 08/01/2016, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch 2016 và Hội nghị công chức, viên chức năm 2015.

 

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh; Đại diện các Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đại diện Cục An ninh kinh tế Nông nghiệp, Ngư nghiệp – Tổng Cục Anh ninh, Bộ Công an.

 

Về phía Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc, trưởng phó các Ban, Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Ban nữ công; Lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc VAAS; Đến dự còn có PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ - Nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, GS.TS Bùi Chí Bửu – Nguyên Phó Giám đốc VAAS, GS.TS Vũ Mạnh Hải -  Nguyên Phó Giám đốc VAAS.

 

Là năm đầu tiên, kinh phí chi thường xuyên được cấp dựa trên nhiệm vụ thường xuyên theo hướng dẫn tại Thông tư 12.

 

Năm 2015 cũng là năm có 04 nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện:

-         Rà soát lại chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

-         Đề án vị trí việc làm.

-         Đề án tinh giản biên chế.

-         Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động theo Nghị định 16.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các nội dung trong năm đề ra.

 

Những ưu điểm chính

 

1) Đã cơ bản hoàn thành các nội dung công tác theo từng tháng, từng quý của “Chương trình công tác năm 2015” đề ra từ đầu năm.

 

2) Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành linh hoạt, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, các chủ trương cấp bách của Nhà nước, đòi hỏi của thực tiễn sản xuất nông nghiệp của ngành.

 

3) Các đơn vị trực thuộc đã triển khai chương trình nghiên cứu theo tiến độ kế hoạch. Nhiều giống cây trồng mới được chuyển giao vào sản xuất có hiệu quả, nhiều mô hình ứng dụng TBKT có tính đột phá về quy mô và hiệu quả kinh tế, được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các địa phương và người dân đánh giá cao; nhiều nhiệm vụ KHCN được đề xuất  kịp thời, giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn sản xuất.

 

4) Viện đã và đang thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành và đã được Bộ giao những nội dung KHCN lớn: Sản phẩm Quốc gia về lúa gạo và nấm; Chương trình tái canh cà phê; Dự án khuyến nông, xử lý bệnh hại thanh long.

 

5) Các tổ chức quần chúng đã có nhiều hoạt động phong trào để động viên khuyến khích CBNV phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết, xây dựng lề lối làm việc của cả hệ thống VAAS theo hướng chính quy và hiện đại.

 

Tồn tại:

 

1) Quy mô của nhiều tiến bộ kỹ thuật của Viện còn hạn chế, chưa bền vững; hàng chục tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận hàng năm, nhưng ứng dụng, nhân rộng trong sản xuất chưa nhiều. 

 

2) Sự hợp tác giữa các đơn vị còn hạn chế, trong khi nguồn lực chất lượng cao, thiết bị và phòng thí nghiệm còn hạn chế, nhất là tại các Viện vùng. 

 

3) Triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng còn nhiều bất cập, thiếu kinh phí mua vật tư, phân bón đối với một số nhiệm vụ cần triển khai thí nghiệm, mô hình.

 

4) Công tác HTQT còn chưa đều, nhiều đơn vị không có dự án HTQT do thiếu cán bộ đủ năng lực tiếp cận, trao đổi với đối tác, thủ tục xin phép thực hiện dự án HTQT còn phức tạp.

 

5) Thủ tục về tài chính phức tạp, cán bộ làm công tác nghiên cứu tốn quá nhiều thời gian cho việc hoàn thiện chứng từ, thanh quyết toán.

 

6) Việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin của các đơn vị, các Ban còn  chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu gây ảnh hưởng đến công tác tổng kết báo cáo, chỉ đạo điều hành.

 

Kế hoạch hoạt động năm 2016

 

Năm 2016 Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 

1) Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính: Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 trình các cấp phê duyệt; trình Bộ phê duyệt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; trình Bộ sửa đổi Quyết định 72/2006/QĐ-BNN về Điều lệ, tổ chức và hoạt động của VAAS; hoàn thiện đề án: Mô tả vị trí việc làm; Đổi mới tổ chức và hoạt động và Tinh giản biên chế; hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức cuối năm theo quy định; ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ, quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ viên chức.

 

 

2) Công tác quản lý khoa học và HTQT, thông tin, tuyên truyền: Triển khai tốt các nhiệm vụ trọng điểm cấp Nhà nước, cấp Bộ, dự án khuyến nông đã được Bộ giao cho VAAS chủ trì, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng điểm phục vụ tái cơ cấu, đề tài, dự án thuộc chương trình sản phẩm Quốc gia; ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu về lúa gạo, tái canh cà phê, thâm canh điều, thâm canh sắn, sản xuất rau quả an toàn, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô; tăng cường công tác kiểm tra, triển khai đánh giá, nghiệm thu tốt sản phẩm, đề tài /dự án kết thúc 2016; duy trì tốt hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học Viện; tăng cường thương mại hóa các sản phẩm; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Viện, giữa Viện với các địa phương, doanh  nghiệp, đài phát thanh và truyền hình TW và địa phương, các Công ty, hiệp hội nghề nghiệp, Trung tâm khuyến nông Quốc gia trong tuyên truyền, chuyển giao TBKT của VAAS vào sản xuất.

 

3) Tăng cường hợp tác quốc tế các lĩnh vực chuyên môn của viện; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động HTQT tại các đơn vị; cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, HTQT của toàn Viện lên trang Web của VAAS; khai tác hiệu quả hệ thống trực tuyến phục vụ hội nghị, giao ban trực tuyến; duy trì và cải thiện chất lượng bài trong tạp chí Viện.

 

4) Công tác Đào tạo sau đại học: Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng đào tạo; tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đào tạo cho cán bộ đầu mối về đào tạo của đơn vị chuyên môn; giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học của Viện đến các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đơn vị liên quan tại các địa phương; kiện toàn hồ sơ đào tạo; bổ sung, hoàn thiện các văn bản đào tạo liên quan.

 

5) Công tác Tài chính kế toán: Thống nhất mọi họat động tài chính của các đơn vị trong Viện theo một quy trình thống nhất, từ khâu: Lập dự toán, xử lí chứng từ, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán; vận dụng linh họat chế độ quản lí, chi tiêu tài chính, tạo cơ chế thông thoáng cho các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng vẫn bảo đảm những quy định chung về quản lí tài chính; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai  nhiệm vụ, việc thực hiện các chế độ tài chính kế toán; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán; phối hợp với các Ban để cải tiến, đơn giản hóa việc thẩm định các đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học do VAAS thẩm định nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định; tăng cường quản lí vật tư, tài sản; thanh lí tài sản cũ, không sử dụng để thu hồi kinh phí đầu tư mua tài sản mới.

 

6) Công tác đoàn và công đoàn: Tập huấn chuyên đề về hoạt động công đoàn; tập huấn, chuyển giao TBKT cho các địa phương; phát động phong trào thanh niên nghiên cứu khoa học; tổ chức 2-3 hội nghị khoa học tại các liên chi đoàn; phát động các phong trào thúc đẩy hoạt động công đoàn, nâng cao trình độ về hiểu biết pháp luật.

 

7) Hợp tác chặt chẽ với các Cục, Vụ, Trung tâm thuộc Bộ trong nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ Bộ giao; liên hệ với các Bộ, Ngành khác để hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

 

Một số đề nghị

 

Đối với các đơn vị:

 

1) Xây dựng định hướng nghiên cứu phục vụ đề án tái cơ cấu ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mỗi Viện/Trung tâm/Bộ môn cần xác định rõ một số sản phẩm chủ lực; tập trung hoàn thiện công nghệ, liên kết với doanh nghiệp và chuyển giao nhanh vào sản xuất; huy động nguồn lực cho các nghiên cứu chính để phát huy thế mạnh chuyên sâu; tăng cường hợp tác giữa các phòng, bộ môn, trung tâm trong từng đơn vị.

 

2) Xây dựng đội ngũ cán bộ đầu đàn cho từng Trung tâm/Bộ môn từ khâu quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, định hướng nghiên cứu; giao các nhóm nghiên cứu chủ động xây dựng kế hoạch, đấu thầu đề tài dựa theo hướng nghiên cứu được giao; xây dựng kế hoạch, quy chế về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt để phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2010.

 

3) Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong viện và liên viện trong nghiên cứu từ khâu xây dựng ý tưởng, đề xuất nhiệm vụ, xây dựng thuyết minh, đấu thầu đến triển khai thực hiện; lồng ghép các nội dung nghiên cứu cơ bản trong các đề tài nghiên cứu ứng dụng ngay từ khi khâu xây dựng thuyết minh để khắc phục tình trạng đề tài thiếu các nghiên cứu chuyên sâu. 

 

4) Tăng cường công tác quản lý đào tạo sau đại học tại các đơn vị chuyên môn;  các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên cơ hữu, các nhà khoa học có thể chủ động tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh, biên soạn giáo trình.

 

5) Hoàn thiện các quy chế hoạt động của đơn vị, đặc biệt là quy chế chi tiêu tài chính đối với các đề tài, dự án KHCN và các dự án HTQT.

 

6) Chấn chỉnh lại việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời khi được yêu cầu.

 

Đối với Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

1) Tiếp tục giao cho Viện chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao TBKT lớn nhằm huy động tối đa nguồn lực sẵn có, giải quyết kịp thời yêu cầu của sản xuất.

 

2) Duy trì kinh phí ở mức tối thiểu cho các nghiên cứu không thuộc lĩnh vực ưu tiên của Bộ để tận dụng các kết quả đã có đến thời điểm hiện tại, duy trì và phát triển các kết quả đó để sử dụng cho giai đoạn tiếp theo.

 

3) Cấp kinh phí để xử lý cấp bách dịch bệnh cây trồng theo chỉ đạo của Bộ.

 

4) Xử lý những bất cập trong khâu dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đòi hỏi vật tư, phân bón trong quá trình thực hiện.

 

5) Có chính sách thu hút, giữ chân, đào tạo lại cán bộ khoa học để có đủ nguồn nhân lực trình độ cao đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được giao.

 

6) Bổ sung vốn phục vụ tiếp đón đoàn vào: Nguyên thủ các nước, khách quốc tế đến làm việc với Viện.

 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2020 của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ    (01/03/2020 | 4830)
     Viện Nông nghiệp Thanh Hóa thăm quan và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam    (17/02/2020 | 4812)
     Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam    (10/01/2020 | 2705)
     Lễ công bố Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức cấp phòng của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm    (03/10/2019 | 1316)
     Viện Môi trường Nông nghiệp: Quyết định thành lập Văn phòng Viện và Quyết định bổ nhiệm các chức danh Phó Chánh Văn phòng    (19/09/2019 | 1819)


  :: TIN MỚI NHẤT
Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng” năm 2020
Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”
Lan đột biến là gì? Có nhân giống nuôi cấy mô được không?
Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”
Chương trình làm việc của PGĐ Đào Thế Anh

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chương trình làm việc của GĐ Nguyễn Hồng Sơn
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
Bí quyết nấu canh giò heo khoai sọ cực ngon
Kỹ thuật trồng bắp, ngô
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.