Chương trình NC > Trang tin Khoa học
 
 
 
 
Đoàn công tác Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam trung bộ và một số Tỉnh vùng duyên hải Nam trung bộ.
Ngày đăng: 29/08/2007       Số lượt xem: 1580       Người đăng: admin
 
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ, Viện đã tổ chức đoàn công tác để làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và một số tỉnh trong vùng. Thành phần đoàn công tác bao gồm các đồng chí Lãnh đạo các Ban chức năng của Viện và đại diện Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do GS.TSKH. Trần Duy Quý – Phó Giám đốc Viện làm trưởng đoàn. Ngày 22 tháng 8 năm 2008, Đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí Lãnh đạo và Trưởng, phó các đơn vị, chủ nhiệm các đề tài thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ. Thay mặt Viện, ThS. Hồ Huy Cường – Phó Viện trưởng đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động của Viện (về công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, công tác hàn chính, quản trị; công tác kế hoạch và quản lý khoa học công nghệh; công tác tài chính; xây dựng cơ bản; chuyển giao KTTB) trong năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007. GS.TSKH. Trần Duy Quý – Phó Giám đốc Viện thay mặt đoàn công tác đã đánh giá rất cao nỗ lực của Viện. Sau gần 2 năm, Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ đã làm được rất nhiều việc, đó là hoàn thành khâu tổ chức, Viện đã bám sát chức năng nhiệm vụ Bộ giao vì vậy đã tuyển chọn được nhiều giống và biện pháp kỹ thuật phù hợp cho vùng (lúa, ngô, đậu, khoai lang, điều, các mô hình canh tác mía, đậu xanh, ngô, đậu tương, lạc…), đặc biệt Viện đã gắn kết chặt chẽ được với nhiều tỉnh của vùng trong công tác nghiên cứu, triển khai (kinh phí nghiên cứu từ các địa phương cao gấp 1,5 lần so với kinh phí được Bộ cấp). Công tác giải ngân đảm bảo tiến độ, đời sống vật chất, tinh thần , cơ sở vật chất và phong cách làm việc của cán bộ được được cải thiện và nâng cao. Viện đã tập trung đào đạo được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn khá cho Viện (thông qua đào tạo sau đại học tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và gửi cán bộ đi nước ngoài học tập). Tuy nhiên, bên cạnh đó, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, công tác xây dựng Nhà điều hành của Viện còn chậm so với tiến độ, cần tập trung giải quyết sớm và dứt điểm. Phó Giám đốc Trần Duy Quý cũng đã yêu cầu Lãnh đạo Viện và cán bộ chủ chốt trong Viện quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư, tận dụng sự ủng hộ của Bộ Khoa học công nghệ để xây dựng 1 Phòng thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ sinh học cho Viện để có thể khai thác có hiệu quả các điều kiện của vùng. Từ ngày 23/8/ - 27/8/2007, Đoàn công tác đã chọn ngẫu nhiên một số đề tài, dự án (5 đề tài, dự án cấp Bộ; 4 đề tài cấp VAAS và 3 đề tài phối hợp với các địa phương) để kiểm tra việc thực hiện trên thực tế so với báo cáo và thuyết minh đã được phê duyệt tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên. Sau khi kiểm tra thực địa tại các địa bàn triển khai, thay mặt đoàn công tác GS.TSKH. Trần Duy Quý đã kết luận: a. Về việc thực hiện nội dung, tiến độ và sản phẩm đề tài/ dự án - Các đề tài đã thực hiện đúng, đầy đủ (quy mô thí nghiệm, diện tích) và đúng địa điểm đã được phê duyệt trong thuyết minh. - Chất lượng các thí nghiệm, thử nghiệm sản xuất đảm bảo khoa học, triển khai nghiêm túc. - Các đề tài đã thực hiện đúng theo tiến độ đã được phê duyệt. - Một số đề tài, dự án bước đầu đã có sản phẩm tốt (Mô hình cải tạo vườn xoài tại Bình Định, Khánh Hoà; Mô hình lót nilon để thâm canh cỏ chăn nuôi tại Ninh Thuận; Tuyển chọn được 2 giống lạc có triển vọng cho vùng là: L14 và L23, 03 giống lúa triển vọng: ĐB6; Khang Dân đột biến, BM9962 cho vùng; Dự án sản xuất thử nghiệm giống đậu xanh NTB1 đã cung cấp cho sản xuất lượng lớn giống tốt cho một số tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên) b.Tình hình thực hiện tài chính Việc chi tiêu tài chính các đề tài, dự án đảm bảo theo đúng dự toán đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của Nhà nước, của Viện. Ngày 24 tháng 8 năm 2007, Đoàn công tác của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Mục đích của buổi làm việc nhằm mở rộng mối quan hệ và gắn kết chặt chẽ với các địa phương, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh trong công tác nghiên cứu, chuyển giao TBKT lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Hữu Nghị - Phó Chủ tịch tỉnh các đồng chí Lãnh đạo các Sở: Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đồng chí chuyên viên của UBND tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã thảo luận và thống nhất một số hướng và nội dung nghiên cứu, chuyển giao TBKT trong thời gian tới cụ thể như sau: 1.Tỉnh Ninh Thuận sẽ quan tâm chỉ đạo và ủng hộ các nhà khoa học đến nghiên cứu và chuyển giao TBKT cho tỉnh. 2.Dựa trên các điều kiện kinh tế, tự nhiên, xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên 8 đối tượng cây trồng chính của tỉnh đó là (lúa, ngô, nho, điều, mì, bông, lạc, rau). Quan điểm của tỉnh trong nông nghiệp là áp dụng cây trồng chịu hạn và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. 3.Viện và Tỉnh sẽ phối hợp để có những chương trình nghiên cứu toàn diện, đầy đủ để phát triển bền vững cây nho. 4.Ngoài các nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, triển khai đề nghị Viện quan tâm giúp đỡ tỉnh từ các nguồn kinh phí của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học công nghệ. 5.Vấn đề quy hoạch đất và đánh giá thích ứng cây trồng trên 1 số loại đất chính của tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ trong thời gian tới. 6.Vấn đề dịch bệnh trên đàn gia súc có sừng đề nghị Viện và Bộ quan tâm giúp tỉnh trong điều kiện có thể.
 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Cam Thượng Lộc khẳng định thương hiệu    (13/09/2020 | 76)
     Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài: Điều tra, chọn lọc và phát triển giống bắp nếp bản địa ở huyện Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận    (05/09/2020 | 135)
     Triển khai kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020    (03/09/2020 | 111)
     Triển vọng mới trong việc trồng nho rượu tại Ninh Thuận    (23/08/2020 | 104)
     Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng Đoàn công tác thăm và làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ    (23/08/2020 | 216)


  :: TIN MỚI NHẤT
Công bố kết quả liên kết chuỗi giá trị lúa gạo dự án VnSAT
Tăng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực
Lan tỏa sản xuất lúa sạch, chuẩn GAP ở đồng bằng sông Cửu Long
Hưng Yên 'trải thảm đỏ' thu hút đầu tư vào nông nghiệp
Xuất khẩu 126 tấn gạo thơm sang châu Âu theo Hiệp định EVFTA

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kỹ thuật trồng bắp, ngô
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
Chương trình làm việc của GĐ Nguyễn Hồng Sơn
Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có
Thành tựu đã đạt được
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.