Chương trình NC > Trang tin Đoàn thể
 
 
 
 
Đại hội Đảng bộ cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 12/06/2007       Số lượt xem: 2703       Người đăng: admin
 
Ngày 13 tháng 4 năm 2007 Đảng bộ cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2011. Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ giai đoạn 2005 - 2006 do BCH Đảng uỷ lâm thời đại diện cho Đảng bộ báo cáo trước đại hội, báo cáo kiểm điểm quá trình công tác của BCH Đảng uỷ lâm thời.Các báo cáo đều đánh giá khá đầy đủ và chi tiết những kết quả đạt được của Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng uỷ lâm thời và toàn thể đảng viên trong đảng bộ trong thời gian đầu mới được thành lập. Các báo cáo cũng chỉ ra được những mặt hạn chế để rút kinh nghiệm nhằm phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bộ, Bí thư Đảng uỷ, giám đốc viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và ý kiến tham luận của đại biểu đại diện cho các đoàn thể và của các đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo của Đảng bộ với 100% số phiếu tán thành. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ mới giai đoạn 2007 - 2011. Danh sách các đồng chí được bầu vào BCH Đảng uỷ cơ quan viện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2011: 1. Nguyễn Tất Khang 2. Lê Thị Liên 3. Nguyễn Trường Sơn 4. Nguyễn Văn Tạo 5. Nguyễn Văn Viết Đại hội đã tiến hành bầu các đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ I. Danh sách các đồng chí được bầu là đại biểu chính thức: - Nguyễn Văn Chiến. - Ngô Doãn Đảm - Phạm Bích Hiên - Nguyễn Ngọc Hợp - Nguyễn Hưng - Nguyễn Tất Khang - Lê Thị Liên - Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Văn Tạo - Trần Quang Tấn Đại biểu dự khuyết: đ/c Cao Kiến Thiết. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đảng bộ khoá I về chương trình hành động và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2007 - 2011. Nội dung cụ thể: 1. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị: a. Lãnh đạo công tác tổ chức, hành chính và xây dựng cơ bản. - Tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức các đơn vị (đặc biệt là Viện Cây LT&CTP) để hạn chế đầu mối hành chính nhưng phải phát huy được chuyên môn. - Chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng cán bộ. Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, đào tạo cho từng bộ phận, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu công tác. - Lãnh đạo việc quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình xây dựng cơ bản, tránh lãng phí. - Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng triển khai thực hiện theo yêu cầu của lộ trình hoàn thiện Quyết định 930 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động thực hiện có hiệu quả Nghị định 115 của Chính phủ. b. Công tác khoa học và HTQT - Chỉ đạo việc nâng cao tính chủ động, chất lượng trong công tác kế hoạch khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. - Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Những nhiệm vụ KHCN phải được điều hành theo nhóm công tác. - Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN. - Chỉ đạo nâng cao việc cập nhật đầy đủ các thông tin khoa học để có định hướng chuyển giao TBKT cho các địa phương. - Chỉ đạo nâng cao công tác hợp tác Quốc tế để xứng tầm của Viện trong giai đoạn tới. c. Công tác tài chính: - Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tài chính. Tìm hướng khai thác các nguồn kinh phí cho VAAS. Chú ý đến các doanh nghiệp trong VAAS. - Chỉ đạo công tác thanh lý tài sản có hiệu quả. - Chỉ đạo hoàn thành công tác bàn giao còn tồn tại. - Theo dõi, kiểm tra và quản lý tốt công tác tài chính kế toán của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. - Phối hợp các Ban xây dựng, trình Đảng uỷ, Giám đốc VAAS phương án để nâng cao đời sống cho cán bộ bộ phận cơ quan VAAS. d. Công tác đào tạo: - Chỉ đạo kiểm kê và tư liệu hoá tài liệu, con người liên quan đến đào tạo. - Xây dựng ngân hàng thày và giáo trình. - Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đầu vào và đảm bảo kết quả đầu ra. - Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dạy và học các chuyên ngành hiện có, phấn đấu mở thêm được 2 chuyên ngành đào tạo mới là Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, đề nghị được đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống nông nghiệp. - Phấn đấu đạt chỉ tiêu đào tạo mỗi khoá 40-50 Thạc sĩ và 15 Tiến sỹ. - Chỉ đạo việc biên soạn và xây dựng giáo trình chuẩn, phù hợp. e. Công tác thông tin: - Chỉ đạo tập trung nâng cao hiệu quả trang Web của Viện (quý III năm 2007 phải có tiếng Anh, cập nhật thông tin). - Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Hội chợ, triển lãm. - Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thư viện (bao gồm cả thư viện điện tử). - Chỉ đạo việc xây dựng Bảo tàng nông nghiệp của VAAS. f. Lãnh đạo công tác công đoàn và công tác thi đua khen thưởng, thanh tra. - Lãnh đạo có hiệu quả công tác Công đoàn, nữ công, Đoàn thanh niên bộ phận cơ quan VAAS nhằm thực hiện và hoàn thành có hiệu quả các nghị quyết Đại hội đã đề ra. - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thi đua và thanh tra. 2. Lãnh đạo công tác tư tưởng - Chỉ đạo sâu rộng việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. - Chỉ đạo thực hiện tốt và hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở 3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ: - Chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Viện (thực hiện Nghị định 115, quyết định 930 của Chính phủ, hội nhập khu vực và QT) 4. Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: - Chỉ đạo công tác xây dựng đảng vững mạnh trên mọi mặt: chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết nội bộ 5. Chỉ tiêu cần đạt trong nhiệm kỳ 2007-2011. - Đảng viên tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ. - Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. - 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Kết nạp mỗi năm 1 đảng viên mới; - 100% tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng uỷ cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2007-2011 tập trung hoàn thành mục tiêu theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, giám đốc Viện: “Tinh thông hoá chuyên môn, chuyên môn hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin, cụ thể hoá phân công, dân chủ hoá làm việc, văn minh hoá giao tiếp, công viên hoá khuôn viên.”
 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025    (25/06/2020 | 390)
     Đoàn thanh niên Cộng sản VAAS tổ chức Ngày hội Sở hữu trí tuệ năm 2020    (22/06/2020 | 258)
     Viện Di truyền Nông nghiệp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025    (16/06/2020 | 224)
     Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp    (15/06/2020 | 204)
     Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025    (11/06/2020 | 226)


  :: TIN MỚI NHẤT
Tập huấn kỹ thuật thâm canh măng tây theo công nghệ cao
Chương trình làm việc của PGĐ Phạm Văn Toản
Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức Hội nghị khoa học giai đoạn 2018-2020
Chương trình làm việc của PGĐ Đào Thế Anh
Bản Hon (Lai Châu): Nơi lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Lự

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có
Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 7-2019
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
Bí quyết nấu canh giò heo khoai sọ cực ngon
Kỹ thuật trồng bắp, ngô
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.