Chương trình NC > Trang tin Đoàn thể
 
 
 
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ngày đăng: 09/06/2015       Số lượt xem: 2215       Người đăng: admin
 

Ngày 08 tháng 6 năm 2014, tại Thanh Trì, Hà Nội. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III.

 

Tới dự có đồng chí Trịnh Quang Khải - Phó Bí thư thường trực,Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Đỗ Duy Hưng - Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Phan Thành Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Đoàn Thị Thiên Hương - Chuyên viên văn phòng Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Nguyễn Văn Tạo - Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam, Bí thư, Viện trưởng viện KHKTNN Bắc trung bộ; Các đồng chí Bí thư, Viện trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng toàn thể 120 đại biểu về dự Đại hội.

 

Đồng chí Trịnh Khắc Quang - Bí thư Đảng uỷ, Quyền Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đọc báo cáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ  2015 - 2020 với chủ đề Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT để thực hiện thành công Nghị định 115 và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 2012 - 2015:

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Viện là nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2015 đã xác định rõ bối cảnh trong nước và quốc tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức và hoạt động của Viện, do vậy Đảng bộ và các đảng viên cần nắm bắt thời cơ và lường trước thách thức để đề ra đường lối lãnh đạo phù hợp. Là một Viện nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực nông nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc và các đơn vị thành viên có tổ chức đảng không thuộc đảng bộ Viện thực bám sát phương hướng, mục tiêu đã được Đại hội lần thứ II quyết nghị.

 

2. Hợp tác quốc tế: 

 

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế theo hướng đa dạng hóa các kênh hợp tác và khuyến khích mọi cá nhân tham gia HTQT để tăng cường năng lực nghiên cứu, khai thác giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ mới cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Cho đến nay VAAS và các đơn vị thành viên đã có quan hệ hợp tác với 40 tổ chức nghiên cứu và phát triển của 22 quốc gia, vùng lãnh thổ và là thành viên các mạng lưới trong khu vực và quốc tế (CABI, IRRI, FFTC, AFACI, ECAST-GMS, UK, CIRAD, RDA,...). Hiện tại, các đơn vị trong VAAS đang triển khai 10 dự án HTQT dạng Nghị định thư và trên 70 dự án song phương và đa phương với tổng kinh phí quy đổi khoảng 150 tỷ đồng tổng số (khoảng 30 tỉ mỗi năm). Có 5/18 đơn vị có văn phòng các dự án/tổ chức và chuyên gia nước ngoài thường xuyên làm việc tại đơn vị (NOMAFSI, SOFRI, AGI, FCRI, FAVRI). Viện ký biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu, đào tạo sau đại học với: Trường Đại Học Chung Hsing Đài Loan, Đại học Missouri và Auburn Mỹ, Đại học Kobe Nhật Bản.

 

3. Đào tạo và đào tạo sau đại học:

Nhằm tạo thương hiệu mạnh trong đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào tạo Tiến sỹ, thời gian qua Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường giới thiệu công tác đào tạo sau đại học, liên kết với các địa phương, các trường đại học để nhiều đối tượng có thể tiếp cận và tham gia đào tạo sau đại học tại Viện;

 

II. Về công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Phổ biến quán triệt học tập Nghị quyết; - Ổn định và nâng cao công tác tư tưởng;  Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCT của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác đảng viên

- Đặc biệt về công tác Tổ chức cán bộ: - Hoàn thiện hệ thống nghiên cứu: Nhằm từng bước thực hiện đầy đủ Quyết định số 930/2005/TTg - CP ngày 9/9/2005 của Thủ tướng về việc phê duyệt đề án sắp xếp hệ thống nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy đã chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện nhằm xây dựng một Viện nghiên cứu đồng bộ, hài hòa giữa viện nghiên cứu cơ bản, chuyên đề và viện vùng/nghiên cứu ứng dụng.

 

Đánh giá kết quả thực hiện so với Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015

Đảng uỷ Viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt mọi mặt hoạt động của Viện, trọng tâm là: 

-  Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Viện. Công tác nghiên cứu được tăng cường, phối hợp giữa cá nhân và đơn vị tốt hơn cho dù có xáo trộn về tổ chức. Công tác chuyển giao TBKT được tăng cường cả về tổ chức lẫn sản phẩm, việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu đã trở thành hoạt động thường xuyên. Sự hợp tác Viện-Địa phương-Doanh nghiệp được văn bản hóa và triển khai bước đầu đúng hướng, hiệu quả.  

- Lãnh đạo tốt công tác cán bộ, bao gồm quy hoạch và rà soát quy hoạch; bổ nhiệm và trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm theo đúng quy trình, thẩm quyền;  

- Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, ổn định đơn vị trong quá trình xắp xếp, sáp nhập, quá trình thực hiện Nghị định 115;

- Thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện chủ động dưới nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy chế nội bộ cơ quan, quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tạo tư tưởng tốt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và tất cả các đơn vị trực thuộc VAAS;

- Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng chủ động chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả; đã giải quyết kịp thời đơn thư­, khiếu nại tố cáo. Các cấp ủy Đảng và đoàn thể trực thuộc đã xây dựng và phát động nhiều chương trình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo quần chúng tham gia, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong toàn Viện.

- Lãnh đạo công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả, giúp Đảng bộ và chính quyền điều hành đơn vị lớn về quy mô, rộng về địa lý và đa dạng về loại hình hoạt động một cách tốt nhất trong điều kiện có thể.

- Duy trì thường xuyên sinh hoạt của Đảng ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc, thực hiện tốt công tác phát triển đảng và bồi dưỡng đảng viên; quán triệt đầy đủ các nghị quyết của cấp trên; thu và nộp đảng phí đầy đủ, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích

 

Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo chỉ rõ:

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG

1. Lãnh đạo thực hiện nhiện vụ chính trị

Định hướng nghiên cứu lớn: Tiếp tục kế thừa và phát huy các định hướng nghiên cứu lớn:

-  Ưu tiên hợp lý nghiên cứu cơ bản có định hướng phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nhân giống và thâm canh giống cây trồng; ứng dụng công nghệ sinh học trong mối quan hệ hài hoà với công nghệ truyền thống để phục vụ công tác chọn tạo giống mới; Đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên di truyền bản địa; tài nguyên đất.

 

-  Chọn tạo và phát triển giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với dịch hại chính. Đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng ưu thế lai trong chọn, tạo giống, coi đây là hướng đột phá để nâng cao năng suất sinh học và chất lượng nông sản. Thực hiện bảo tồn thông qua phát triển các loài cây trồng bản địa có chất lượng. Đẩy mạnh nhập nội nguồn gen từ nước ngoài nhằm tạo ra nguồn vật liệu di truyền phong phú để tạo giống có nhiều đặc tính di truyền tốt, phù hợp với đặc điểm sinh thái cũng như thị hiếu của thị trường. Thu thập, đánh giá, chọn lọc và phát triển các giống, kỹ thuật mới do nông dân phát hiện.

 

-  Tập trung nghiên cứu quản lý cây trồng tổng hợp để đạt năng suất tối đa và hiệu quả kinh tế tối đa. Nghiên cứu cơ sở khoa học và mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao phù hợp cho từng vùng sinh thái.

 

-   Nghiên cứu Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP) để sản xuất ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) để nghiên cứu dự báo và phát hiện các dịch bệnh mới và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời. Nghiên cứu sử dụng thiên địch, sản xuất thuốc BVTV sinh học, thuốc có nguồn gốc thảo mộc; phối hợp nghiên cứu giảm tổn thất sau thu hoạch, công nghệ bảo quản nhất là với rau, hoa và quả; công nghệ tưới tiết kiệm và công nghệ giữ ẩm.

 

-  Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên theo cách tiếp cận về phát triển bền vững. Đề xuất cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng quy trình lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, nông thôn.

 

- Nghiên cứu hệ thống nông nghiệp với tiếp cận tổng hợp kinh tế xã hội nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững và theo nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu thể chế tổ chức sản xuất nông hộ, các loại hình hợp tác trong nông thôn, chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn, hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu theo ngành hàng nhằm phát huy lợi thế so sánh trên thị trường trong và ngoài nước.

 

- Nghiên cứu giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và giải pháp thích ứng, nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học.

 

-  Phát triển công nghệ cho các vùng sinh thái theo hướng khai thác lợi thế so sánh về tài nguyên khí hậu, trước mắt ưu tiên cho sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng vụ một cách phù hợp; đồng thời nghiên cứu cơ sở khoa học để khai thác vùng đất trống đồi núi trọc, đất 1 vụ ở miền núi phía Bắc và đất hoang hoá duyên hải miền Trung theo hướng nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, nông nghiệp sinh thái.  

 

-  Nghiên cứu phát triển cây thức ăn chăn nuôi, theo hướng đa dạng hóa về chủng loại và giàu dinh dưỡng, trong đó ưu tiên phát triển nguồn thức ăn xanh trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.

 

- Nghiên cứu mô hình chuyển giao TBKT trên cơ sở lấy Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông làm trọng tâm.

2. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

3. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; phòng, chống sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

4. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh

5. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

6. Thường xuyên quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết thúc cùng ngày và thành công tốt đẹp.

 
Các tin tức khác [Quay về] 
 
     Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025    (25/06/2020 | 658)
     Đoàn thanh niên Cộng sản VAAS tổ chức Ngày hội Sở hữu trí tuệ năm 2020    (22/06/2020 | 360)
     Viện Di truyền Nông nghiệp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025    (16/06/2020 | 336)
     Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp    (15/06/2020 | 297)
     Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025    (11/06/2020 | 335)


  :: TIN MỚI NHẤT
Chương trình làm việc của GĐ Nguyễn Hồng Sơn
Chương trình làm việc của PGĐ Phạm Văn Toản
Chương trình làm việc của PGĐ Đào Thế Anh
Khí thế mới vụ đông 2020
Khảo nghiệm giống lúa mới - ''đãi cát tìm vàng''

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kỹ thuật trồng bắp, ngô
Hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có
Top 10 loài hoa đẹp nhất Việt Nam
Ý nghĩa và nguồn gốc hoa đồng tiền ít ai biết
Thành tựu đã đạt được
 

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trang tin điện tử của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

Giấy phép số: 114/GP-BTTTT ngày 23/03/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở: Thanh Trì - Hà Nội;  Điện thoại: 84.24.38615487;  Fax: 84.24.38613937.